Austria dreamhouse
Image default
Services

De Relatie Tussen Creatieve Kunstenaars En Psychische Aandoeningen

Het is heel normaal om creatieve kunstenaars te zien die lijden aan een mentale stoornis. Het verband tussen een mentale stoornis en creativiteit is dan ook bekend. We hebben zoveel films gezien met briljante genieën die gekweld worden door hun eigen mentale stoornissen, en in vele gevallen zien we dat dit vaak voor een ondergang en zelfs vernietiging zorgt.

Als we kijken naar de kunst wereld, beschouwen we de kunstenaar als een gemartelde ziel, die heelder dagen in zijn zolderkamer geweldige kunst zit te maken om zijn ineenstorting tegen te gaan. We horen van alles over een auteur die heel snel zijn boeken schrijft, namelijk vijftig pagina’s per dag, maar daarna spendeert hij weer verschillende jaren waarin hij zijn eigen succes niet meer kan volgen door een of andere mentale blokkade of ziekte, om vervolgens weer eens een prachtig werk te maken.

Lijkt het of deze gevallen meer voorkomen omdat er zo vaak over gepubliceerd wordt waardoor het echt groots lijkt, of is er eigenlijk echt een link tussen waanzin en creativiteit?

Psychiaters en wetenschappers zijn het niet met elkaar eens. Er zijn studies die een verband, of een statistisch significant verband, aantonen tussen geestesziekte en creativiteit. Dit lijkt in eerste instantie misschien vreemd, want men moet zich afvragen waarom die twee met elkaar in verband gebracht moeten worden. Er zijn immers genoeg briljante, creatieve geesten die mentaal stabiel zijn, nietwaar?

Een van deze studies, uitgevoerd door de Stanford University School of Medicine, toonde aan dat kinderen met een hoger risico op het ontwikkelen van een bipolaire stoornis (door het hebben van ADHD of ouders met deze stoornis) significant hogere scores hadden op het gebied van artistieke creativiteit dan kinderen die geen verhoogd risico liepen. Deze intrigerende bevinding heeft ertoe geleid dat medische professionals zich verder hebben verdiept.

Een ander onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Toronto en Harvard samen, toonde aan dat zeer creatieve mensen minder in staat zijn om externe prikkels te negeren. Ze zijn meer afleidbaar en werken dus het beste in rustige en geïsoleerde omstandigheden.

Hier is een feit: we kennen eigenlijk honderden beroemde, zelfs wereldberoemde, creatieve mensen die verschillende geestelijke stoornissen hebben, zoals bipolaire stoornis of depressie. Sommige grote kunstenaars, schrijvers en muzikanten horen hierbij, mensen die bekend staan om hun kunst.

Klik hier voor Top psycholoog Maastricht

https://www.depsycholoog.nl/maastricht/